REGULAMENT OFICIAL CAMPANIE "Câștigă o rutină gratuită de skin care cu GOOD Skin de la COSMETIC PLANT"

REGULAMENT OFICIAL CAMPANIE PE TIKTOK ȘI INSTAGRAM 
CREȘTEREA NOTORIETĂȚII BRANDULUI COSMETIC PLANT

Concurs „Câștigă o rutină gratuită de skin care cu GOOD Skin de la COSMETIC PLANT

04-19.12.2023

Regulament autentificat (PDF)

ART. 1 - ORGANIZATOR

 1. Organizatorul Campaniei „Câștigă o rutină gratuită de skin care cu GOOD Skin de la COSMETIC PLANT” (denumita in cele ce urmeaza "Campania") este Cosmetic Plant Prodcom SRL, cu sediul in Cluj-Napoca, Str. Arieșului nr.25, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J12/1627/1991, cod unic de înregistrare RO 211369, cont IBAN RO98 RNCB 0106 0265 6901 0001 deschis la BCR Sucursala Cluj, denumita în continuare „Organizator”.
 2. Decizia de derulare a acestei Campanii conform regulilor din prezentul regulament este finala si obligatorie pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial (denumit in continuare „Regulament Oficial”), prin intocmirea unui act aditional.

ART. 2 - DURATA SI ARIE DE DESFASURARE

 1. Campania este organizata si desfasurata pe contul oficial @cosmeticplant.romania de pe TikTok și @cosmeticplant de pe Instagram in perioada 04-19.12.2023, denumita in continuare „Perioada Campaniei”, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
 2. In situatia in care Organizatorul decide sa scurteze / sa prelungeasca aceasta Campanie, acest fapt va fi adus la cunostinta publicului, prin modalitatile prevazute la Art. 4.
 3. Toate premiile acordate in cadrul acestei Campanii trebuie sa fie revendicate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial, in caz contrar acestea nu mai sunt datorate de catre Organizator.

ART. 3 - DREPTUL DE PARTICIPARE

 1. Campania se adreseaza tuturor persoanelor fizice, care au implinit varsta de 18 ani pana la data de 04.12.2023 (inclusiv), cetateni romani, cu domiciliul stabil / resedinta in Romania, care au un profil personal de TikTok sau Instagram cu minim 200 de urmăritori si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial (denumite in continuare „Participanti”).
 2. Nu pot participa la aceasta Campanie angajatii companiei organizatoare, precum si ai altor companii implicate in desfasurarea acestei Campanii si nici membrii familiilor tuturor acestora (sot / sotie, copii, parinti, frati / surori).
 3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a inlatura orice tentativa de frauda prin restrictionarea accesului de a participa la aceasta Campanie a persoanelor care incearca sa fraudeze.
 4. Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament Oficial.

ART. 4 REGULAMENT OFICIAL

 1. Campania se va derula conform cu prevederile prezentului Regulament Oficial, acesta fiind obligatoriu pentru toti participantii.
 2. Regulamentul Campaniei este disponibil gratuit pe perioada de desfasurare, pe site-ul COSMETIC PLANT PRODCOM SRL - https://cosmeticplant.ro/pages/regulament-goodskin-giveawaydec2023
 3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa si / sau schimba prezentul Regulament Oficial pe parcursul derularii campaniei, completarea si / sau modificarea urmand a fi aduse la cunostinta publicului prin modalitatile prevazute la Art. 4, alin. (2).

ART. 5 - MECANISM DE DESFASURARE

 1. Campania se desfasoara prin intermediul contului oficial @cosmeticplant.romania de pe TikTok si @cosmeticplant de pe Instagram.
 2. Pentru a participa la aceasta Campanie, participantii trebuie:
  • sa acceseze site-ul cosmeticplant.ro, pagina de colecție "GOOD Skin" și sa aleaga produsele din această gamă care alcătuiesc rutina lor de îngrijire
  • sa creeze un videoclip pe TikTok sau Instagram în care să explice cum și-au creat rutina de îngrijire și de ce își doresc aceste produse GOOD Skin de la COSMETIC PLANT.
  • sa facă o postare publică cu acest videoclip pe contul lor de TikTok sau Instagram. Atenție, postarea nu trebuie să fie pe privat sau doar pentru prieteni.
  • sa menționeze și sa eticheteze contul oficial @cosmeticplant.romania de pe TikTok, sau @cosmeticplant dacă posteaza video-ul pe Instagram
  • sa foloseasca hashtag-ul #goodskingiveaway în postarea respectivă.
  • sa eticheteze doi prieteni în aceeași postare, indicându-le că le-ar plăcea să câștige o rutină gratuită de îngrijire a pielii.
 3. Un participant poate participa la campanie cu un singur video.
 4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a inlatura orice tentativa de frauda prin restrictionarea accesului participantilor care încearcă să fraudeze. COSMETIC PLANT PRODCOM SRL ii va desemna pe cei 200 de câștigători ai premiilor conform prezentului Regulament.

 

ART. 6 - CONDITII PENTRU VALIDAREA CASTIGATORILOR

 1. Pentru ca un participant sa fie validat ca si castigator, acesta trebuie sa indeplineasca simultan urmatoarele conditii:
  • îndeplinească dreptul de participare stipulat la art. 3;
  • respecte întocmai mecanismul de desfășurare conform celor de la art. 5;
  • răspundă în termen de maxim 72 de ore la mesajul de pe TikTok sau Instagram prin care este anuntat ca si câștigător.
  • să fie de acord cu primirea gratuită a produselor și cu utilizarea videoclipurilor în scopuri de promovare.
  • să nu foloseasca în cadrul video-ului limbaj injurios, nuditate sau orice conținut inadecvat.
  • Se va lua în calcul doar un singur video de persoană.
 2. In cazul in care un castigator nu respecta conditiile de validare de la art. 6 / (1), acesta isi pierde statutul de castigator dupa expirarea termenului de 72 de ore si se va contacta prima rezerva extrasa.
 3. Pentru livrarea premiilor, castigatorii trebuie sa indice o adresa de pe teritoriul Romaniei.

ART. 7 - PREMIILE SI ACORDAREA LOR

 1. Premiul oferit in cadrul prezentei Campanii:
  • Setul de produse GOOD Skin ales de participant în rutina de ingrijire creata
 2. Numarul premiilor acordate in cadrul prezentei Campanii: 200 seturi de produse GOOD Skin
 3. Castigatorii sunt desemnati la final de campanie pe  principiul "primul venit - primul servit", iar doar primele 200 de participări eligibile vor primi premiile.
 4. Notificare și Confirmare a Câștigului: Participanții ale căror videoclipuri sunt considerate conforme cu regulile campaniei vor primi notificare prin mesaj privat prin intermediul platformei TikTok sau Instagram pe principiul primul venit – primul servit, pe masura desfasurarii concursului – incepand chiar din data de 4 decembrie. Castigatorii vor fi contactati prin mesaj privat pe TikTok sau Instagram imediat dupa validarea cu succes a video-ului postat de fiecare dintre ei, pana la desemnarea a 200 de castigatori.
 5. In cazul in care se inregistreaza 200 de castigatori inainte de finalul campaniei, COSMETIC PLANT va anunta public acest lucru, prin postare oficiala pe Instagram și pe Tiktok.
 6. Mesajul de notificare va conține un link către o pagină special creată pentru înregistrarea câștigătorilor.
 7. Înregistrarea Câștigătorilor: Pe pagina de înregistrare, câștigătorii vor completa un formular care va include informații precum nume, adresă, email, număr de telefon și link-ul videoclipului postat, împreună cu acordul prelucrării datelor cu caracter personal și consimțământul ca COSMETIC PLANT să poată utiliza video-ul creat în propriile campanii de reclamă plătită.
 8. Generarea Cuponului de Reducere: Pe baza completării datelor de la punctul anterior (7), persoanele respective vor primi pe email în maxim 24 de ore de la completare, din partea COSMETIC PLANT, un cupon de reducere cu următoarele specificații:
  • Valabil doar pentru produsele GOOD Skin.
  • Reducerea acordată este în limita a 120 de lei cu tva inclus, reprezentând contravaloarea maximă a unei comenzi de maxim 4 produse GOOD Skin, inclusiv costul livrării.
  • Cuponul se poate utiliza o singură dată per utilizator.
  • Durata de valabilitate a cuponului este până la 12 ianuarie 2024.
  • Cuponul nu este transmisibil.
 9. Plasarea Comenzii: Câștigătorii vor putea folosi cuponul de reducere în cadrul procesului de comandă pe site-ul cosmeticplant.ro.
  • Comanda va fi procesată conform procedurilor obișnuite ale magazinului online, cu aplicarea automată a reducerii specifice cuponului.
  • Câștigătorii vor plasa comanda cu produsele dorite, beneficiind de reducerea aferentă pana la data de 12 ianuarie 2024.
 10. Valoare totala a celor 200 de premii acordate va fi de 24.000 lei TVA inclus (valoarea unui set de produse plus transport va fi de max 120 lei cu tva inclus)
 11. Castigatorii NU au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiului sau posibilitatea de a schimba premiul.
 12. Expedierea premiilor prin Fan Courier la adresele specificate de catre fiecare castigator se face pe cheltuiala Cosmetic Plant Prodcom SRL, in maximum 20 zile lucratoare din momentul anuntarii Castigatorilor.

ART. 8 - TAXE SI IMPOZITE

(1) Premiile acordate fiecarei persoane nu vor depasi suma de 600 lei, care este subiect de impozit pe venituri din premii.

ART.9 - RESPONSABILITATE

 1. Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.
 2. Prin înscrierea în campanie, participanții sunt de acord cu primirea gratuită a produselor și cu utilizarea videoclipurilor în scopuri de promovare.
 3. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru intreruperile / disfunctionalitatile neanuntate de furnizorul de internet sau blocarea accesului din cauza aglomerarii utilizatorilor pe TikTok sau Instagram in perioadele de trafic intens.
 4. Organizatorul nu este responsabil pentru eventualele defectiuni tehnice ce apar independent de vointa Organizatorului care pot conduce la intreruperea functionarii canalului de participare la campanie.
 5. Eventualele contestatii legate de derularea Campaniei vor fi luate in considerare in termen de 3 zile (72 ore) de la afisarea castigatorilor. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio contestatie.
 6. Participantii vor suporta costurile de folosire a Internetului in cazul in care vor vizita pagina de Instagram si / sau Shopul Organizatorului.

ART. 10 - INCETAREA CAMPANIEI

 1. Campania poate inceta inainte de termen numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa lor, de a continua Campania.
 2. Campania mai poate înceta și în cazul în care se înregistrează cei 200 de câștigători înainte de finalul campaniei.
 3. Situatiilor avute in vedere de art. 10 alin. (1) le sunt asimilate si sentinta si / sau actul de putere publica al unei instante competente sau altei autoritati publice competente.
 4. In situatiile avute in vedere de art. 10 alin. (1) si (2), Organizatorul nu mai are nicio obligatie catre Participantii la Campanie, dupa cum nu au nicio obligatie de rambursare a unei sume sau plata unei sume cu titlu de despagubire sau altele asemenea.

ART. 11 - LITIGIILE SI LEGEA APLICABILA

 1. Eventualele litigii aparute intre Organizator, pe de o parte, si Participanti, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.
 2. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.
 3. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau facilitat castigarea de premii necuvenite, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

ART. 12 - PROTECTIA DATELOR PERSONALE

 1. Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677 / 2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date in ceea ce priveste prelucrarea datelor personale colectate pe perioada Campaniei.
 2. Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participantilor. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia cazurilor in care trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.
 3. Prin inscrierea in aceasta Campanie, participantii isi exprima acordul de a fi inclusi in baza de date creata cu scopul de a desemna, valida si atribui premiile acestei Campanii, de a realiza rapoarte statistice cu privire la participantii la Campanie si de informare ocazionala a acestora cu privire la aceasta campanie sau la alte actiuni desfasurate in viitor.
 4. La cererea lor, adresata in scris catre marketing@cosmeticplant.ro, Organizatorul se obliga:
  • sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an;
  • sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677 / 2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;
  • sa inceteze in mod gratuit prelucrarea datelor personale ale solicitantului.
 5. Acordarea premiilor poate fi un eveniment public. Organizatorul poate solicita castigatorilor acordul pentru a utiliza, in mod gratuit, in diverse materiale tiparite si / sau video: numele, prenumele, orasul de resedinta si fotografia acestora. Participantii nu vor fi obligati sa isi exprime acest acord, acest lucru ramanand la libera lor alegere. In cazul in care castigatorii vor dori sa isi exprime acordul in acest sens, acest lucru va fi consemnat printr- o declaratie scrisa semnata de acestia. Organizatorul se obliga ca orice dezvaluire catre public:
  • sa se limiteze numai la castigatorii premiilor Campaniei;
  • va include numai numele, prenumele, orasul de resedinta si fotografia acestora;
  • toate inregistrarile fotografice, video sau de alta natura, vor fi realizate in scopuri publicitare in legatura cu Campania.

COSMETIC PLANT PRODCOM SRL