Termeni şi condiții

NOTĂ: Folosirea acestui site implică și acceptarea termenilor și condițiilor ce vor fi detaliate în paragrafele următoare. Termenii și condițiile sunt obligatorii, astfel încât recomandăm citirea cu atenție a acestora în vederea folosirii adecvate a site-ului www.cosmeticplant.ro


I. PREVEDERI PREALABILE:

1. Site-ul www.cosmeticplant.ro este proprietatea Cosmetic Plant Prodcom S.R.L. (denumit în continuare „Cosmetic Plant”) și utilizarea acestuia implică acceptarea termenilor și condițiilor de mai jos. Termenii și condițiile stabilesc condițiile și specifică drepturile și obligațiile vânzătorului (distribuitor) și ale utilizatorului, precum și ale clientului (consumatorul, cumpărătorul).

2. Vânzător și operator al operațiunilor on-line este Cosmetic Plant Prodcom S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în str. Arieșului nr. 25, 400441 Cluj-Napoca, județul Cluj, România, cod de identificare fiscală RO211369, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/1627/1991. Pentru informații de contact vă rugăm consultați secțiunea contact de pe site.

3. Orice raport stabilit prin achiziționarea de produse sau servicii prin intermediul site-ului www.cosmeticplant.ro este reglementat și interpretat în concordanță cu legile române, iar utilizatorul și clientul admit să se supună jurisdicției exclusive a instanțelor competente din România.

4. Orice produs și serviciu oferit prin acest site sunt destinate pieței din România, respectiv persoanelor fizice sau juridice care le achiziționează în folos propriu fără scop de revânzare. Cosmetic Plant nu are nici o obligație sau răspundere rezultată ca urmare a revânzărilor succesive de produse și/sau servicii realizate de achizitori prin intermediul site-ului www.cosmeticplant.ro, care nu au acordul prealabil al Cosmetic Plant în acest scop.

5. Relația dintre părți este guvernată de legislația română, respectiv: Ordonanța nr. 21 din 21 august 1992 privind protecția consumatorilor, Legea nr. 365 din 7 iunie 2002 privind comerțul electronic, Regulamentul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (UE) 2016/679, Ordonanța de Urgență nr. 34 din 4 iunie 2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, Ordonanța de Urgență nr. 140 din 28 decembrie 2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri, Codul Civil, Codul de procedură Civilă și alte legi/regulamente/decizii conexe.

II. DEFINIȚII:

6. În cuprinsul prezentului document, dacă din context nu rezultă altfel, următorii termeni vor avea următorul înțeles:

Site/domeniu - o zonă dintr-un sistem informatic, deținută de vânzător în scopul prelucrării, stocării ori transferului de date, ce conține toate informațiile care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament numeric. Prin site se înțelege magazinul online găzduit la adresa www.cosmeticplant.ro.

Contract la distanță - contractul de furnizare de produse sau servicii încheiat între un comerciant și un client, în cadrul unui sistem de vânzare organizat de către comerciant, care utilizează în mod exclusiv, înainte și la încheierea acestui contract, una sau mai multe tehnici de comunicare la distanță.

Finalizarea contractului - Comanda făcută de client este un act cu efecte juridice, cu condiția confirmării și acceptării comenzii de către vânzător. Din momentul acceptării comenzii de către vânzător între părți este încheiat un contract cu efecte juridice și cu drepturi și obligații în sarcina ambelor părți, așa cum sunt definite ele în contract sau în termenii și condițiile acestui site, care sunt parte integrantă din acest contract.

Comerciant/Vânzător(distribuitor)- persoană juridică ce, în executarea contractelor care intră sub incidența termenilor și condițiilor contractuale, acționează în cadrul activității sale comerciale și care, direct sau prin intermediul altor persoane fizice sau juridice, livrează bunuri si/sau servicii către client.

Client (Consumator, Cumpărător) - o persoană fizică ce are sau obține acces la conținutul site-ului și serviciului, prin mijloace de comunicare electronice sau în baza unui acord de utilizare încheiat între Cosmetic Plant și acesta și care, în executarea contractelor care intră sub incidența termenilor și condițiilor contractuale, acționează în scopuri din afara activității sale comerciale, industriale sau de producție, artizanale ori liberale.

Utilizator – persoana fizică sau juridică ce are sau obține acces la conținutul site-ului, prin mijloace de comunicare electronice sau în baza unui acord de utilizare încheiat între Cosmetic Plant și acesta.

Utilizare abuzivă - utilizarea magazinului on-line cu încălcarea practicilor comerciale, a reglementărilor și legislației în domeniu în vigoare, utilizare prin care se aduce un prejudiciu Cosmetic Plant Prodcom S.R.L. sau utilizatorilor.
Serviciu – serviciu de comerț electronic condus exclusiv pe porțiunile publice disponibile ale site-ului, în sensul acordării posibilității clientului să achiziționeze produse folosind mijloace exclusiv electronice, incluzând și alte mijloace de comunicare la distanță (i.e. telefonic) utilizate pentru prelucrarea, stocarea sau transmiterea informaţiei.

Termeni și condiții - înțelegerea contractuală dintre vânzător și client în conformitate cu termenii și condițiile arătate în această secțiune. Clientul acceptă termenii în care este încheiat contractul la momentul transmiterii comenzii, comanda ce generează efecte juridice de la momentul finalizării contractului de achiziție. Clientul se obligă să ia cunoștință de prezentele condiții. Condițiile se consideră acceptate din momentul transmiterii comenzii către vânzător. Renunțarea la contract se poate face în conformitate cu prevederile legale pentru contractele la distanță.

III. OPERATORUL SITE-ULUI:

7. Operatorul site-ului www.cosmeticplant.ro este Cosmetic Plant Prodcom SRL, persoană juridică română, cu sediul în str. Arieșului nr. 25, 400441 - Cluj-Napoca, județul Cluj, România, înregistrată la Oficiul Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/1627/1991, având CUI RO 211369.

8. Cosmetic Plant, în calitate de operator și administrator al site-ului www.cosmeticplant.ro își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment și dacă situația impune, conținutul acestui website, modificări ce includ și prezentele Termeni și condiții, fără nici un fel de notificare prealabilă. În acest sens, avem solicitarea de a verifica în mod periodic termenii și condițiile pe care ați agreat să le respectați.

9. Operatorul site-ului nu poate garanta disponibilitatea si funcționalitatea permanentă a site-ului. Cosmetic Plant nu își asumă în nici un fel responsabilitatea pentru corectitudinea și integritatea datelor afișate pe site și nici pentru greșelile de afișare. În eventualitatea în care există erori sau dacă datele au fost introduse greșit în baza de date, Cosmetic Plant nu poate fi trasă la răspundere. De asemenea, Cosmetic Plant nu își asumă răspunderea pentru folosirea www.cosmeticplant.ro sub o falsă identitate și nici pentru alterarea informațiilor dumneavoastră de către un terț ce folosește datele dumneavoastră de identificare.

10. Cosmetic Plant nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura site-urilor la care se ajunge prin legături de pe site-ul www.cosmeticplant.ro, indiferent de natura acestor legături. Pentru respectivele site-uri, răspunderea o poartă, integral, proprietarii site-urilor respective.

IV. UTILIZAREA SITE-ULUI / POLITICA GENERALĂ:

11. Acest Document stabilește termenii și condițiile de utilizare ai site-ului/conținutului/serviciului de către utilizator sau client, în cazul în care acesta nu dispune de un alt acord de utilizare valid, încheiat între Cosmetic Plant Prodcom și acesta.

12. Accesul la serviciu se face exclusiv prin accesarea site-ului public www.cosmeticplant.ro.

13. Site-ul/conținutul/serviciul permite vizualizarea și descărcarea materialelor de pe www.cosmeticplant.ro exclusiv pentru scopuri personale și necomerciale, doar în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prezentele prevederi, și implică aderarea utilizatorului sau clientului la prezentele termene și condiții, în afară de cazul în care conținutul respectiv nu are condiții de folosire distinct formulate.

14. Limitativ, este permisă reproducerea parțială a materialelor cu menționarea sursei, iar în cazul preluării semnificative este necesar să ne contactați la adresa de e-mail office@cosmeticplant.ro în vederea eliberării unui acord scris ce poate fi emis de Cosmetic Plant Prodcom SRL.

15. Datele și fotografiile prezentate / înscrise pe site au caracter informativ. Orice utilizare a acestora în afara termenilor și condițiilor de față, fără acordul scris prealabil al Cosmetic Plant este interzisă, și atrage răspunderea potrivit legii, inclusiv solicitarea de daune persoanei responsabile.

16. În cazul în care Cosmetic Plant conferă clientului/utilizatorului, printr-un acord de utilizare distinct, dreptul de a utiliza un anumit conținut, la care utilizatorul are sau obține acces în urma acestui acord, menționăm că acest drept se extinde numai asupra acelui / acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia / acestor conținuturi pe site sau al perioadei definite în acord, conform condițiilor definite în acord. Acordul de utilizare nu reprezintă un angajament contractual din partea Cosmetic Plant pentru respectivul utilizator, client sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

17. Nici un conținut transmis către utilizator sau client, prin orice mijloc de comunicare sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea Cosmetic Plant și/sau al angajatului Cosmetic Plant care a mijlocit transferul de conținut, în cazul în care acesta există, față de respectivul conținut.

18. Prin folosirea site-ului/conținutului/serviciului, utilizatorul sau clientul este singurul responsabil pentru toate activitățile care decurg din folosirea acestuia. De asemenea, acesta răspunde pentru orice daune materiale, intelectuale sau electronice sau de orice altă natura produse site-ului, conținutului, serviciului, Cosmetic Plant sau oricărui terț cu care Cosmetic Plant are încheiate contracte, în cazul folosirii neadecvate sau cu încălcarea termenilor și condițiilor prezente, răspundere ce va fi atrasă în conformitate cu legislația română în vigoare.

19. În cazul în care utilizatorul sau clientul nu este de acord și/sau nu acceptă și/sau își revocă acceptul dat pentru termeni și condiții, acesta poate să contacteze Cosmetic Plant sau să folosească legăturile din conținutul primit de la Cosmetic Plant destinate acestui scop urmând ca:

(1) Acesta să renunțe la: accesul la serviciu sau la alte servicii oferite de Cosmetic Plant prin intermediul site-ului, primirea buletinelor informative și/sau comunicărilor din partea Cosmetic Plant de orice natură (electronic, telefonic etc), fără nicio garanție ulterioară din partea Cosmetic Plant.

(2) Cosmetic Plant va șterge toate datele care fac referire la acesta din baza sa de date, fără nici o obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese.

20. Clientul / utilizatorul poate reveni în orice moment asupra deciziei sale de a fi de acord și/sau a accepta termenii și condițiile, sub forma în care acestea vor fi disponibile în acel moment.

21. Clientul nu poate revoca acordul exprimat în favoarea termenilor și condițiilor pe perioada derulării unui contract, sau până în momentul în care acesta nu va achita contravaloarea tuturor contractelor neonorate față de Cosmetic Plant sau/și a produselor recepționate.

22. În cazul în care Clientul a achitat contravaloarea tuturor contractelor neonorate față de Cosmetic Plant și își revocă acordul exprimat pentru termeni și condiții pe perioada derulării unei comenzi, Cosmetic Plant va anula comanda acestuia fără nici o obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte sa poată să pretindă celeilalte daune-interese.

V. CONTUL DE UTILIZATOR:

23. În calitatea de utilizator al www.cosmeticplant.ro, aveți posibilitatea de a vă crea un cont. Odată cu înregistrarea dumneavoastră pe site-ul nostru, aveți obligația de a furniza informații adevărate, corecte, actuale și complete despre dumneavoastră. În caz contrar, accesul dumneavoastră la acest site poate fi blocat. Nu sunteți obligat să ne furnizați aceste date reale, însă refuzul dumneavoastră poate implica imposibilitatea efectuării comenzii în condiții optime.

24. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că dumneavoastră sunteți singurul răspunzător pentru menținerea confidențialității și a securității contului dumneavoastră. De asemenea, sunteți singurul răspunzător pentru toate activitățile care se desfășoară prin intermediul sau în legătură cu contul dumneavoastră și acceptați să notificați imediat Cosmetic Plant cu privire la orice utilizare neautorizată a contului dumneavoastră sau orice altă încălcare a securității. Cosmetic Plant nu va răspunde pentru daunele ce rezultă din utilizarea neautorizată a contului dumneavoastră.

VI. FRAUDĂ:

25. Tentativele de acces neautorizat la site incluzând, dar nelimitându-se la orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator, de a modifica conținutul site-ului www.cosmeticplant.ro sau de a afecta performanțele serverului pe care acesta rulează vor fi considerate tentative de fraudare a site-ului www.cosmeticplant.ro și vor fi raportate autorităților competente în vederea tragerii la răspundere (penală, civilă etc.) a persoanelor responsabile.

VII. COMUNICARE/OPINII:

26. Clientul are posibilitatea de a publica opinii pe site-ul www.cosmeticplant.ro, pentru a împărtăși experiența utilizării produselor Cosmetic Plant.

27. Cu toate acestea, vor fi excluse din site sau ignorate acele păreri sau adresări ce conțin un limbaj licențios sau un limbaj neadecvat. În această ipoteză, vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

VIII. CONTACT:

28. Cosmetic Plant publică pe site datele complete și corecte de identificare și contact pentru a putea fi accesibile clientului/utilizatorului. Prin utilizarea formularului de contact sau al serviciului prezent pe site, utilizatorul sau clientul permite Cosmetic Plant să îl contacteze prin mijloacele de comunicare puse la dispoziție de client și pentru care acesta și-a dat acordul.

29. Completarea parțială sau integrală a formularului de contact și trimiterea acestuia nu reprezintă în nici un fel un angajament de ordin contractual din partea Cosmetic Plant de a contacta utilizatorul sau clientul.

IX. VALIDITATEA OFERTEI și PREŢUL PRODUSELOR:

30. Ofertele și produsele Cosmetic Plant sunt oferite în condițiile respectării prevederilor termenilor și condițiilor și sunt disponibile în limita stocului. Din acest motiv Cosmetic Plant are dreptul de a nu onora o anumită comandă în cazul în care respectivul produs nu se mai regăsește în oferta curentă a Cosmetic Plant. Cosmetic Plant va anunța clientul de indisponibilitatea unui produs comandat, clientul având posibilitatea de a accepta sau de a refuza confirmarea unei comenzi parțiale.

31. Imaginile produselor sunt afișate în magazinul on-line cu titlu de prezentare. Produsele efectiv achiziționate pot diferi sub aspectul unor caracteristici, precum culoare ori aspect de imaginea prezentată pe site. Totodată, informațiile despre produsele prezentate pe site sunt sub rezerva greșelilor de tipar. Prețurile, informațiile despre Produse precum și imaginile pot să conțină erori de redactare. Pentru aceste neconcordanțe, răspunderea Cosmetic Plant nu poate fi atrasă.

32. Prețurile produselor prezentate includ TVA. Prețurile produselor nu includ cheltuielile de livrare, în afara cazului în care, pe site, se specifică în mod expres acest aspect. Se consideră valabil prețul sau oferta din momentul plasării comenzii, indiferent de eventualele modificări ulterioare ale prețurilor. Prețurile produselor pot fi modificate fără nicio comunicare prealabilă.

33. În magazinul online, acordăm diferite tipuri de reduceri. Orice cod de reducere poate fi utilizat o singură dată, cu excepția cazului în care este prevăzut în mod expres altfel. În cazul folosirii multiple în mod abuziv, vânzătorul are dreptul de a refuza folosirea codului de reducere. Promoțiile și reducerile nu se pot cumula cu alte promoții și reduceri existente în magazinele de prezentare Cosmetic Plant.

X. CONFORMITATEA PRODUSELOR. GARANȚII:

34. Drepturile consumatorului sunt conforme cu legislația în vigoare, respectiv cu O.G. nr. 21/1992 republicată și OUG nr. 140/2021. Drepturile consumatorului nu sunt afectate de condițiile de garanție.

35. În conformitate cu prevederile OUG nr. 140/2021, Cosmetic Plant atestă calitatea produselor comercializate, conform elementelor/atributelor caracteristice prezentate pe site-ul www.cosmeticplant.ro. Cosmetic Plant garantează că produsele comercializate îndeplinesc cerințele subiective și cerințele obiective de conformitate.

36. Toate produsele cosmetice comercializate au o durată de valabilitate limitată. Astfel, în conformitate cu legislația uniformizată a Uniunii Europene, toate produsele cosmetice au lipit pe ambalaj o pictograma (un desen ce reprezintă o cutie rotundă desfăcută și un număr). Numărul trecut pe aceasta pictogramă reprezintă numărul de luni al termenului de valabilitate al produsului din momentul în care acesta a fost deschis (spre exemplu un produs cu pictograma 24M poate fi folosit timp de 24 de luni din momentul în care a fost deschis). Datorită substanțelor și amestecurilor pe care le conțin, produsele cosmetice își pot pierde din proprietăți în cazul în care nu sunt depozitate/păstrate în condiții optime. În acest sens, vă recomandăm să evitați lăsarea produsului deschis o perioadă îndelungată de timp, precum și să îl depozitați în locuri cu temperatură constantă, departe de surse de lumină directă sau ferite de lumina directă a soarelui ori surse de umezeală excesivă.

37. Toate produsele comercializate de Cosmetic Plant beneficiază de condiții de garanție conform normelor legale în vigoare. În conformitate cu dispozițiile legale, Cosmetic Plant răspunde față de consumator pentru orice neconformitate care există în momentul livrării bunurilor și care este constatată în termen de un an de la data respectivă, dar fără depășirea datei de expirare menționată pe ambalajul produselor.

38. Dacă Produsele primite de dumneavoastră sunt defecte sau deteriorate, aveți dreptul de a alege unul dintre următoarele remedii:

(a) solicitarea de reparare (unde este cazul) sau înlocuire gratuită a produselor (după returnarea produsului, unde este cazul), exceptând cazul în care acest lucru este imposibil sau presupune cheltuieli nerezonabile, luându-se în considerare natura și complexitatea bunurilor, natura și gravitatea neconformității și efortul necesar pentru finalizarea măsurii de remediere, fără vreun inconvenient semnificativ pentru Client;

(b) solicitarea de reducere a prețului acestora sau

(c) denunțarea unilaterală a contractului de vânzare.

39. În situația în care există neconformități față de specificațiile prezentate, remedierea acestora se va realiza în maxim 15 zile calendaristice de la data la care Clientul a adus la cunoștința Cosmetic Plant lipsa de conformitate a produsului. Informarea Cosmetic Plant cu privire la neconformitatea produselor se va face la adresa de e-mail office@cosmeticplant.ro sau la numărul de telefon 0264-414 819.

40. Dacă nu primim o asemenea informare din partea dumneavoastră în termenul de garanție al conformității, produsele vor fi considerate acceptate de dumneavoastră si nu veți mai putea invoca neconformități ale acestora (cum ar fi vicii aparente, vicii ascunse sau alte deficiente evidente etc.).

41. În ipoteza în care produsele comandate nu sunt livrate corect sau unele produse lipsesc din pachetul livrat, vom remedia inconvenientul și vă vom livra cantitatea corectă a articolelor comandate de dumneavoastră cât mai curând posibil, fără costuri suplimentare.

42. Nu se consideră a fi lipsă de conformitate dacă în momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare Consumatorul a cunoscut sau nu putea, în mod rezonabil, să nu cunoască această lipsă de conformitate ori dacă lipsa de conformitate își are originea în culpa Consumatorului.

43. Astfel, sunt exceptate de la garanție defecțiunile datorate utilizării incorecte de către Client, întreținerii/depozitării/păstrării defectuoase a produsului de către Client, lovirii produselor, accidentelor, nerespectării instrucțiunilor de utilizare, deteriorării în timpul transportului etc.

XI. COMANDA ON-LINE:

44. Comanda se poate lansa pe platforma magazinului nostru on-line prin completarea formularului de comandă. Pentru informații legate de comanda lansată puteți apela la numerele de telefon: +40 264 414 819 sau +40 755 035 618 de luni până vineri, în intervalul orar 8.00-16.00 sau ne puteți trimite un e-mail la adresa de corespondență shop@cosmeticplant.ro.

45. Prin finalizarea comenzii dumneavoastră consimțiți că toate datele furnizare necesare procesului de livrare sunt corecte, complete și adevărate la data plasării comenzii.

46. Cosmetic Plant poate denunța automat comanda efectuată de către client fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese, în următoarele cazuri:

(1) Produsele nu există pe stoc;

(2) Plata online nu este finalizată, iar Clientul a ales exclusiv această modalitate de plată;

(3) Datele furnizate pe site de către client sunt incomplete sau incorecte;

(4) Activitatea clientului pe site poate și/sau produce daune de orice natură societății Cosmetic Plant și/sau partenerilor acesteia;

(5). Există una sau mai multe comenzi confirmate, neachitate și neridicate de Client.

47. După trimiterea comenzii veți primi pe adresa de mail specificată un e-mail de confirmare a comenzii. Acest e-mail confirmă faptul că această comandă a fost preluată de sistem și va fi prelucrată.

48. Plasarea unei comenzi online implică acceptarea termenilor și condițiilor de utilizare a site-ului nostru, a prețurilor produselor și a costurilor de transport. Plasarea unei comenzi pe acest site, cu acceptarea termenilor și condițiilor de livrare și plată de aici, se consideră Contract (încheiat la distanță) între consumator și Cosmetic Plant. Contractul intră în vigoare de la momentul primirii de către client a e-mail-ului de confirmare a comenzii din partea Cosmetic Plant. Contractului i se anexează, dar fără a se limita la, prezentele Termeni și Condiții.

49. Comenzile plasate de luni până vineri, în intervalul orar 8.00-16.00 vor fi prelucrate în termen de 24-48 de ore, cu excepția situației în care una dintre aceste zile a fost declarată zi de sărbătoare legală și nelucrătoare în România. În situația în care aceste date calendaristice de livrare se modifică, noile termene vor fi anunțate atât pe site, cât și în comunicarea electronică transmisă Clientului.

XII. COSTURI DE TRANSPORT. LIVRARE:

Costuri de transport

50. Comenzile ce cuprind o valoare a produselor comandate de minim 150 lei beneficiază de transport gratuit. În cazul comenzilor ce cuprind o valoare a produselor comandate sub 150 de lei, prețul transportului suportat de Client va fi 19 lei/colet. Toate detaliile privind taxele de transport vor fi specificate și în e-mailul de confirmare a comenzii, unde este indicată și valoarea produselor comandate.

51. Livrarea produselor se face doar pe teritoriul României. Cosmetic Plant nu livrează comenzi în străinătate sau către căsuțe poștale.

Livrarea Produselor

52. Cosmetic Plant livrează produsele pe întreg teritoriul României prin intermediul serviciilor de curierat ale societății Fan Courier. Termenul de livrare mediu este de 2-3 zile lucrătoare, calculate de la data plasării comenzii și confirmării comenzii de către Cosmetic Plant. În situații excepționale, termenul de livrare poate fi prelungit până la 5 zile lucrătoare în cazul localităților din afara rețelei firmei de curierat sau în cazul condițiilor meteorologice nefavorabile. Orice întârziere nejustificată, generată de culpa firmei de curierat nu poate fi imputată Cosmetic Plant.

53. Vă rugăm să verificați coletul în momentul primirii acestuia. În cazul în care coletele prezintă urme de deteriorare (pachet rupt, desfăcut etc.) vă recomandăm să refuzați preluarea coletului și să contactați în cel mai scurt timp posibil departamentul de relații cu clienții trimițând un e-mail la adresa shop@cosmeticplant.ro sau apelând numerele de telefon +40 264 414 819 sau +40 755 035 618 de luni până vineri între orele 8.00-16.00, pentru soluționarea problemei.

54. Cosmetic Plant nu este responsabilă pentru defectele produselor survenite în urma manevrării sau transportului realizat de către curier.

55. După două încercări de livrare nereușite comanda dumneavoastră va fi considerată anulată și va fi returnată la sediul/punctul de lucru Cosmetic Plant. Livrarea nereușită poate fi generată de următoarele:

- adresa de livrare introdusă la finalizarea comenzii este eronată sau incompletă, respectiv
- numărul de telefon furnizat la finalizarea comenzii este greșit sau Clientul nu răspunde la telefon și astfel agentul de curierat nu v-a putut contacta pentru livrarea coletului.

56. În astfel de situații o nouă livrare a comenzii se poate efectua numai în cazul în care ne confirmați în e-mail la adresa shop@cosmeticplant.ro o adresă de livrare corectă și acceptați să achitați contravaloarea noului transport, indiferent de valoarea comenzii dumneavoastră.

57. Ne rezervăm dreptul de a nu mai onora comanda/comenzile persoanelor pe contul cărora se înregistrează două comenzi a căror livrare nu a putut fi efectuată cu succes din culpa Clientului.

58. Detaliile de livrare a produselor incluzând, dar nelimitându-se la timpul necesar livrării nu constituie o obligație contractuală asumată de Cosmetic Plant. Nici o parte nu poate să pretindă celeilalte daune-interese în cazul în care oricare parte poate fi sau este prejudiciată în orice mod de pe urma încălcării acestora. În cazul în care nu pot fi respectate termenele de livrare și / sau inițializare a comenzii, Cosmetic Plant va anunța clientul de termenul estimat de finalizare a livrării, dar nu mai mult de 30 de zile.

XIII. MODALITĂŢI DE PLATĂ. ACORDUL PRIVIND PLATA:

59. Plata produselor se poate efectua în următoarele modalități:

- în sistem ramburs, la primirea coletului, prin agentul de curierat
- online, prin card bancar.


60. În cazul plății online prin card bancar plata se realizează în condiţii de siguranţă deplină, fără a se percepe nici un fel de comision. Datele de card sunt procesate pe serverele instituției bancare, prin procesatorul de plăţi EuPlatesc.ro. Pentru finalizarea corectă a tranzacției, trebuie să furnizați codul cardului (toate cifrele din cele patru grupe de pe faţa cardului, fără spaţii), data de expirare și ultimele trei cifre de pe spatele cardului inscripționate pe bandă cu semnătura dumneavoastră (în funcție de tipul de card, acestea pot lipsi).

61. În cazul plății online, tranzactia va apărea pe extrasul de cont cu numele www.cosmeticplant.ro.

62. În cazul anularii tranzactiei prin card bancar, instituția bancară emitentă va debloca suma blocată în contul clientului în termen de 1 - 30 zile, în funcție de politica acesteia.

XIV. COPYRIGHT și UTILIZAREA CONŢINUTULUI:

63. Acest site este protejat prin drepturile de autor. Toate mărcile de înregistrare, mărcile de servicii, denumirile comerciale, reprezentările grafice, produsele prezentate, postările, descrierile produselor, materialele video sunt proprietatea Cosmetic Plant protejate de legile în vigoare. Este strict interzisă orice modificare sau reproducere a conținutului, iar acesta nu poate fi copiat sau utilizat în niciun alt mod, fără permisiunea prealabilă a societății Cosmetic Plant. Este permisă reproducerea parţială a continutului, cu menţionarea expresă a sursei.

XV. RETURUL PRODUSELOR - DREPTUL DE DENUNŢARE UNILATERALĂ A CONTRACTULUI - DREPTUL DE RETRAGERE:

64. Potrivit dispozițiilor legale în vigoare, Consumatorul are dreptul a denunța unilateral contractul la distanță și de a se retrage din contract, fără penalități și fără invocarea unui motiv. Singurele costuri care pot cădea în sarcina consumatorului sunt cheltuielile directe de returnare a produselor conform OUG nr. 34/2014.

65. Având în vedere că pe site-ul www.cosmeticplant.ro sunt comercializate produse cosmetice, pentru protecția sănătății consumatorilor și din motive de igienă, nu poate fi acceptat returul produselor care nu mai pot fi reintroduse la comercializare, respectiv produse cosmetice ce au fost desigilate, testate, produse care nu au etichetele intacte, au sigilii rupte sau șterse, produse cu ambalajele deteriorate (sub orice formă), produse achiziționate de la alte magazine. Prin deschiderea ambalajelor individuale în care au fost livrate produsele comandate înseamnă că sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare și că produsele sunt cele comandate și corespund cerințelor dumneavoastră.

66. După caz, produsele returnate trebuie să fie însoțite de următoarele: factura de cumpărare, orice alte documente/accesorii/produse cadou ce au însoțit produsul.

67. De la data la care Clientul a recepționat și achitat produsul, în termen de 14 zile calendaristice, își poate exercita dreptul de retragere din contract, fără menționarea unui motiv. Cu respectarea termenului de 14 zile calendaristice, Clientul este obligat să notifice Cosmetic Plant intenția sa de a returna produsele achiziționate, prin orice mijloc de comunicare scrisă, respectiv prin transmiterea unei Notificări de retragere la adresa de corespondență-e-mail: office@cosmeticplant.ro ori prin servicii de fax la numărul: 0264-414 819.De asemenea, Clientul poate completa Formularul de retragere prezent pe site și să-l comunice Cosmetic Plant la următoarea adresă electronică office@cosmeticplant.ro.

68. Consumatorul va expedia produsul către Cosmetic Plant prin intermediul serviciilor de curierat/poștale. Atunci când Clientul nu demonstrează ca a predat efectiv produsul unui transportator conform celor de mai sus, toate riscurile legate de returnarea produsului cad în sarcina acestuia.

69. Returnarea produselor se va face la următoarea adresă:str. Traian Vuia, nr. 133A, Cluj-Napoca, jud. Cluj, 400397.

70. După recepționarea produsului, Cosmetic Plant va rambursa contravaloarea produsului returnat, inclusiv, după caz, costurile livrării inițiale, fără întârziere nejustificată, în cel mult 14 zile de la data la care este informat în scris de decizia de retragere. Rambursarea sumelor menţionate se va realiza folosind aceleaşi modalităţi de plată ca şi cele folosite de consumator pentru tranzacţia iniţială. Cosmetic Plant nu este obligată să ramburseze costurile suplimentare în cazul în care consumatorul a ales în mod explicit un alt tip de livrare decât livrarea standard oferită de Cosmetic Plant.

71. În cazul comenzilor plătite cu cardul, suma va fi returnata pe același card utilizat pentru plata tranzacției în termen de maxim 14 de zile de la data denunțării în scris a contractului.

72. Potrivit art. 4 alin. 2 din OUG 34/2014, consumatorul suportă costurile directe legate de returnarea produselor. Prin excepție, în cazurile de neconcordanță între produsele livrate și comanda realizată de Client, cheltuielile de returnare vor fi suportate de Cosmetic Plant.

XVI. GESTIONAREA RECLAMAŢIILOR / SUGESTIILOR / INTREBĂRILOR:

73. Toate produsele comercializate/produse de Cosmetic Plant Prodcom S.R.L. sunt testate dermatologic și nu sunt deloc periculoase pentru piele.

74. Dacă din orice motiv remarcați reacții adverse/neplăcute la 1-2 zile de la începerea utilizării unuia dintre produse, avem solicitarea respectuoasă de a anunța Departamentul de Control al Calității al Cosmetic Plant, descriind în detaliu problema pentru o evaluare cât mai corectă și relevantă din partea specialiștilor noștri. Pentru a lua legătura cu aceștia, vă rugam trimiteți un e-mail la office@cosmeticplant.ro sau completați formularul de contact de pe site.

XVII. CESIONAREA și SUBCONTRACTAREA:

75. Compania Cosmetic Plant poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru servicii ce țin de onorarea comenzii, nefiind necesar acordul clientului. Cosmetic Plant va fi întotdeauna responsabil față de client pentru toate obligațiile contractuale asumate.

XVIII. NOTIFICĂRI:

76. Cosmetic Plant vă poate trimite notificări referitoare la activitatea companiei și a site-ului www.cosmeticplant.ro pe adresa de e-mail înscrisă în formularul de abonare la notificări (newsletter). Primirea notificărilor presupune completarea unui formular de către utilizator sau client prin intermediul site-ului www.cosmeticplant.ro sau prin intermediul unei pagini de campanie a societății Cosmetic Plant, precum și acceptarea necondiționată a Termenilor și Condițiilor, în cazul în care nu si-a exprimat deja acest acord.

77. Datele preluate de la utilizator sau client în scopul expedierii notificărilor pot și vor fi folosite de către Cosmetic Plant în limitele Politicii de confidențialitate.

78. Renunțarea la primirea notificărilor de către utilizator sau client se poate face în orice moment prin următoarele metode:

a) Folosind legătura special destinată din cadrul oricărei notificări primite,

b) Prin contactarea Cosmetic Plant, conform cu informațiile de contactare și fără nici o obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte sa poată să pretindă celeilalte daune-interese.

79. Renunțarea la primirea notificărilor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru Termeni și Condiții.

80. Cosmetic Plant își rezervă dreptul de a selecționa persoanele cărora va trimite notificări, cât și dreptul de a elimina din baza sa de date orice utilizator sau client care și-a exprimat anterior consimțământul de a primi notificări, fără nici un angajament ulterior din partea Cosmetic Plant sau a vreunei notificări prealabile a acestuia.

81. Cosmetic Plant nu va include în notificările transmise utilizatorului sau clientului nici un alt fel de material publicitar sub forma de conținut care să facă referire la vreun terț care nu este partener al Cosmetic Plant la momentul expedierii buletinului.

XIX. LITIGII

82. Orice conflict între Cosmetic Plant și altă parte este supus unei soluționări pe cale amiabilă. În cazul în care, din varii motive, soluționarea amiabilă nu este posibilă, competența revine instanțelor de judecată competente din România.

XX. ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII SITE-ULUI:

83. Cosmetic Plant își rezervă dreptul de a înceta activitatea site-ului fără vreo notificarea prealabilă.

XXI. RESPECTAREA DISPOZIŢIILOR LEGALE:

84. Prezentul document și utilizarea www.cosmeticplant.ro sunt guvernate de legea din România și sunt supuse competenței exclusive a instanțelor române, orice modificare legislativă care afectează într-un fel sau altul dispozițiile prezentate în acest document fiind în afara controlului companiei Cosmetic Plant, dar a căror respectare este absolut obligatorie.

XXII. ALTE CLAUZE:

85. Termenii și Condițiile de utilizare expuse în acest document reprezintă Contractul dintre dumneavoastră și Cosmetic Plant, pe care trebuie să îl acceptați și respectați pentru a putea utiliza serviciile noastre online, pe site-ul www.cosmeticplant.ro.

86. Termenii și Condiţiile din acest Contract înlocuiesc alte înțelegeri anterioare scrise sau verbale, dintre utilizatorul site-ului și Cosmetic Plant.

87. Cosmetic Plant își rezervă dreptul de a putea efectua orice modificări ale acestor prevederi, precum și orice modificări ale site-ului / structurii acestuia / serviciului, inclusiv modificări ce ar putea afecta site-ul și / sau orice conținut, fără notificare prealabilă a utilizatorului sau clientului.

88. Cosmetic Plant nu va putea fi făcut responsabil pentru eventualele erori apărute pe site din orice cauză, inclusiv din cauza unor modificări, setări etc., care nu sunt făcute de către administratorul site-ului. Cosmetic Plant nu răspunde de vânzările subsecvente realizate în alte jurisdicții de către terțe persoane care nu au acordul Cosmetic Plant pentru aceste vânzări subsecvente.