Regulamentul Oficial al Concursului „Giveaway Cosmetic Plant - Sun Cocktails”

REGULAMENT OFICIAL

Concurs „Giveaway Cosmetic Plant - Sun Cocktails”

18.06.2024 – 21.06.2024

Regulament autentificat (PDF)

 

I. ORGANIZATORUL. REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

 1. Concursul „Giveaway Cosmetic Plant - Sun Cocktails” (denumit in continuare „Concurs”) este organizat de Cosmetic Plant Prodcom SRL, societate comercială înregistrată în Registrul Comerțului sub nr.  J12/1627/1991, CIF RO211369, cu sediul social în str. Arieșului Nr.25, Cluj-Napoca, jud. Cluj, România, prin intermediul agenției SC Reea SRL, cu sediul în Mun. Târgu-Mureș, Piața Republicii Nr. 41, Jud. Mureș, înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul J26/628/1998, CIF RO10966500. Cosmetic Plant Prodcom SRL are calitatea de Organizator al Concursului.
 2. Regulamentul şi detaliile Concursului sunt disponibile oricărei persoane interesate în mod gratuit, în format electronic, pe site-ul Organizatorului, la adresa https://cosmeticplant.ro, pe toată perioada Concursului.
 3. Prin participarea la Concurs, Participanții își exprimă acordul neechivoc cu privire la respectarea prezentului  Regulament oficial (denumit in continuare „Regulamentul”) și la prelucrarea datelor lor personale în vederea participării la Concurs, astfel precum este detaliat în Anexa nr. 1 a Regulamentului.
 4. Concursul se va desfășura conform prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării Concursului, precum și dreptul de a suspenda sau înceta desfășurarea Concursului, având obligația de a anunța astfel de situații in mod oficial pe site-ul său.
 5. Nicio modificare nu poate produce efecte retroactive. Toți Participanții înregistrați până la momentul modificării vor beneficia de drepturile deja obținute. Modificările sunt aplicabile de la data publicării acestora pe site-ul Organizatorului.
 6. Organizatorul poate decide mediatizarea Concursului cu scopul informării publicului, prin intermediul unor materiale publicitare sau cu rol informativ. Informațiile conținute în cuprinsul unor astfel de materiale vor fi interpretate in conformitate cu prevederile Regulamentului.
 7. Concursul nu este organizat, inițiat, sponsorizat, sprijinit, asociat, promovat sau administrat de către Meta Platforms, Inc. (care deține Facebook și Instagram) sau TikTok Technology Limited. Premiile oferite în cadrul Concursului nu sunt finanțate, total sau parțial, de către Meta Platforms, Inc. sau TikTok Technology Limited.

  II. DETALII PRIVIND DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

  1. Concursul este organizat și se desfășoară pe teritoriul României pe paginile oficiale de Facebook, Instagram și TikTok ale Cosmetic Plant disponibile la adresele https://www.facebook.com/CosmeticPlanthttps://www.instagram.com/cosmeticplant/https://www.tiktok.com/@cosmeticplant.romania
  2. Concursul se desfășoară în perioada 18.06.2024 – 21.06.2024 (denumită în continuare „Perioada Concursului”).
  3. Ora la care se publică prima postare despre Concurs pe paginile oficiale ale Organizatorului, în cursul zilei de 18.06.2024, se considera ora de începere a Concursului. Ora la care se publică postarea despre încetarea Concursului, în cursul zilei de 21.06.2024, se consideră ora de încetare a Concursului.
  4. Înainte de ora de începere a Concursului și după ora de încetare a Concursului, îndeplinirea condițiilor menționate în Regulament nu conferă dreptul de a participa la Concurs.
  5. După data încetării Concursului, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate și nu își asumă nicio obligație în legătura cu orice circumstanță care ar putea eventual conduce la concluzia continuării Concursului.

   III. CINE POATE PARTICIPA LA CONCURS?

   1. Concursul este adresat persoanelor fizice cu vârsta de minim 18 (optsprezece) ani împliniți la data începerii Concursului, cu domiciliul sau reședința în România, care dețin un cont valid în platformele în care se organizează Concursul și care acceptă condițiile descrise în Regulament (denumiți în cadrul acestui document „Participanți”).
   2. Participanților nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli suplimentare, cu excepția cheltuielilor normale de desfășurare a Concursului (cheltuieli privind accesul la Internet etc.). Astfel, participanții nu sunt obligați să cumpere vreun fel de produse pentru a putea participa la Concurs.
   3. Persoanele sub 18 ani nu au dreptul sa participe la Concurs. Verificarea condiției privind împlinirea vârstei se va face în momentul validării câștigătorilor. Câștigătorul își asumă răspunderea pentru toate informațiile pe care le furnizează Organizatorului.
   4. Nu pot participa la Concurs angajații Organizatorului sau membrii familiilor acestora (copii, părinți, frați, soț/soție).
   5. Organizatorul are dreptul de a anula înscrierea oricărui Participant care nu respecta Regulamentul sau care este suspectat de frauda.

    IV. MODUL DE DEFĂȘURARE. ACORDAREA PREMIILOR

    1. Participantul care îndeplinește condițiile precizate la Secțiunea III de mai sus poate fi declarat Câștigător al premiilor Concursului in condițiile in care respecta mecanismul descris la aceasta secțiune.
    2. Pentru înscrierea valabilă în vederea participării la Concurs este necesara îndeplinirea de către Participanți în mod cumulativ a următoarelor condiții:
     • Să aibă drept de participare, conform Secțiunii III de mai sus;
     • Să dețină un cont propriu de Facebook, Instagram sau TikTok;
     • Să se înscrie la Concurs doar în Perioada Concursului în cadrul oricărei dintre cele trei platforme de socializare (Facebook, Instagram sau TikTok);
     • Să aibă calitatea de follower a pagini de Facbook, Instgram sau TikTok a Cosmetic Plant.
     • Să eticheteze cel puțin o persoană (prin „tag”) prin comentariu la postarea privind începerea Concursului de pe oricare dintre cele trei platforme.
    3. Participanții pot eticheta (prin „tag”) mai multe persoane și în cadrul tuturor celor 3 platforme de socializare, deci pot avea oricâte intrări/șanse în oricare dintre cele 3 platforme.
    4. Câștigătorii premiilor se vor stabili în mod aleatoriu prin tragere la sorți electronică prin intermediul random.org. Tragerea la sorți se va desfășura în data de 03.07.2024, ora 12.00 și rezultatele Concursului se vor anunța în mod public în data de 03.07.2024 prin comentariu la postarea privind începerea Concursului din platformele Facebook, Instagram și TikTok.
    5. În cadrul tragerii la sorți se va desemna câte un câștigător în cadrul fiecărei platforme, deci trei câștigători în total. După extragerea câștigătorilor, se vor desemna și trei câștigători de rezervă în cadrul fiecărei platforme, pentru situația în care potențialii câștigători vor fi invalidați din motive independente de Organizator. Se va apela la rezerve în ordinea extragerii acestora.
    6. Organizatorul va acorda câte un premiu în cadrul fiecărei platforme, constând în următoarele: (i) un pachet din gama sun - Loțiune Cuba Libree (SPF 10), Loțiune Hugoo (SPF 30), Spray după plajă Mojitoo și Loțiune de corp Sun on the Beach Glow & Shine și (ii) o rutină de îngrijire din gama GOOD Skin, care conține 4 produse.
    7. Nu se acordă contravaloarea premiilor în bani sau în alte produse.
    8. După anunțarea câștigătorilor, aceștia sunt contactați prin mesaj privat și rugați să furnizeze datele personale constând în nume, prenume, număr de telefon si adresa completă, necesare pentru livrarea premiului prin curier. Daca câștigătorul nu trimite, indiferent de motiv, în termen de 3 zile lucrătoare datele solicitate, Câștigătorul este invalidat și Organizatorul contactează rezervele.
    9. Datele cu caracter personal furnizate de către participanți în scopul participării la concurs si livrării premiilor vor fi utilizate exclusiv in aceste scopuri conform Anexei nr. 1 la prezentul Regulament. Prin participarea la Concurs, Participanții declara că sunt de acord ca datele lor personale să fie prelucrate de Organizator în scopul desfășurării Concursului, desemnării și validării câștigătorilor, înmânării premiului și a îndeplinirii oricăror obligații legale ale Organizatorului.
    10. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru imposibilitatea de livrare a premiului ca urmare a transmiterii de date incorecte sau incomplete.
    11. Contestațiile cu privire la desemnarea Câștigătorilor se pot face în termen de 24 (douăzeci si patru) de ore de la data publicării numelui câștigătorilor. Contestația se trimite Organizatorului prin e-mail la adresa office@cosmeticplant.ro și va cuprinde următoarele: (i) numele si prenumele din actul de identitate și link către rețeaua de socializare cu contul cu care a participat la Concurs și (ii) prezentarea motivelor de fapt pe care se întemeiază contestația. Contestațiile se vor soluționa de Organizator în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii acestora.

    V. LIMITAREA RĂSPUNDERII

    1. Organizatorul are dreptul să ia toate măsurile tehnice necesare pentru a asigura lipsa fraudelor sau orice alte acțiuni care ar putea afecta desfășurarea Concursului.
    2. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru pierderile, întârzierile sau orice alte probleme privind desfășurarea Concursului, cauzate de: conexiunea la internet a noastră sau a persoanei care dorește să participe la Concurs, erori ale browserelor, probleme de hardware sau software ale calculatorului cu care accesează platformele în cadru cărora se desfășoară Concursul, situațiile în care mai multe persoane revendică același cont de utilizator al platformei, imposibilitatea Câștigătorului de a intra în posesia premiului; întârzierile în livrarea premiilor cauzate de prestatorii serviciilor de curierat.
    3. Participantul este unic responsabil asupra oricăror consecințe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a postării pe platformele în cadrul cărora se organizează Concursul a unor mesaje inadecvate sau care încalcă drepturile unui terț (inclusiv drepturile de autor) și este unicul responsabil să despăgubească personale afectate  pentru toate prejudiciile suferite.
    4. Concursul poate înceta în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majora, caz fortuit conform legislației românești în vigoare sau imposibilitatea Organizatorului sau a Agenției din motive independente de voința lor, împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Concursului. În aceste cazuri, Organizatorul sau Agenția vor fi exonerați de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicata sau întârziată.

    VI. TAXE ȘI IMPOZITE

    1. Potrivit prevederilor Codului fiscal, premiile sub valoarea de 600 lei nu sunt impozabile. Valoarea unui premiu oferit în cadrul fiecărei platforme în care se organizează Concursului este sub valoare de 600 de lei, respectiv este de 235,37 lei (cu TVA inclus).

    ANEXA nr. 1 la Regulamentul Concursului – Notă de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul Concursului

    Organizatorul se obligă să respecte prevederile Regulamentul (UE) 2016/679, cunoscut sub numele de Regulamentul GDPR”, în ceea ce privește datele personale ale Participanților prelucrate pe durata Concursului și ulterior desfășurării acestuia.

    1. Date privind Operatorul de date cu caracter personal

    In vederea desfășurării Concursului, datele cu caracter personal ale Participanților vor fi prelucrate de către Organizator, identificat în prima secțiune a Regulamentului. Organizatorul  are, în viziunea legislației privind protecția datelor personale, calitatea de Operator de date cu caracter personal.

    2. Categorii de date cu caracter personal prelucrate în cadrul Concursului

    Categorii de date cu caracter personal prelucrate în vederea organizării și desfășurării  Concursului: numele de profil pe care îl utilizezi în cadrul platformei. În cazul în care este necesar să-ți livrăm premiul prin curier, prelucrăm datele tale în calitate de câștigător  necesare livrării: nume, prenume; adresa de livrare, număr telefon.

    Datele cu caracter personal ale Participanților vor fi stocate potrivit politicii Organizatorului de prelucrare a datelor personale, disponibilă la adresa https://cosmeticplant.ro/pages/gdpr

    3. Scopul prelucrării

    Datele cu caracter personal ale Participanților vor fi prelucrare:

    • în vederea organizării, desfășurării Concursului, validării Câștigătorilor, livrării premiului, soluționării eventualelor contestații formulate.
    • în vederea îndeplinirii obligațiilor fiscal-contabile ale Organizatorului.
    • în vederea depistării fraudelor.

    4. Temeiul juridic al prelucrări

    Datele vor fi astfel prelucrate pentru desfășurarea campaniei conform detaliilor prezentate în Regulament,  acesta reprezentând contractul încheiat în mod voluntar între participanți și Organizator, pentru îndeplinirea unor obligații fiscal-contabile ale Operatorului și în vederea interesului nostru legitim de a organiza un Concurs lipsit de fraude. 

    Nu ai obligația legală sau contractuală de a ne furniza datele tale cu caracter personal, însă dacă alegi să nu le furnizezi, este posibil să nu putem să-ți livrăm premiul.

    5. Destinatarii datelor cu caracter personal

    În principiu, nu distribuim sau nu divulgăm datele tale cu caracter personal către terțe părți, cu excepția Agenției prin intermediul căreia organizăm Concursul.

    Platformele prin intermediul cărora se organizează Concursul au calitate de Operator asociat de date în ceea ce privește datele tale cu caracter personal – nume profil și comentariul la postare. Paginile de socializare al Organizatorului sunt create în condițiile impuse de respectivele rețele. Pentru mai multe detalii în legătură cu prelucrarea datelor tale prin intermediul acestor rețele, te rugăm să citești politicile lor de prelucrare a datelor personale.

    Firma de curier are calitatea de operator distinct de date și va prelucra datele câștigătorilor în vederea livrării premiilor.

    6. Drepturile tale în calitate de persoană vizată sunt detaliate în Politica noastră privind prelucrarea datelor cu caracter personal, disponibilă la adresa https://cosmeticplant.ro/pages/gdpr